დაგვიკავშირდით

ევროპა

მარიეტ ვრაიენს mariet.vriens@kuleuven.be

ილსე ოპ დე ბეეკ ilse.opdebeeck@kuleuven.be

სომხეთი

ნაირა აივაზიან taipan@ysu.am

ედიტა გრზოიან editagzoyan@gmail.com

საქართველო

თამარ ლომინაძე T.Lominadze@gtu.ge

თინათინ დავითაშვილი tinatin.davitashvili@tsu.ge