შეხვედრა სომხეთის Erasmus+ის ნაციონალურ ოფისში

10 April, 2015

7 აპრილს ARMAZEG პროექტის პარტნიორები სომხეთიდან შეხვდნენ სომხეთის ელექტრონული სწავლების ნაციონალური ქსელისა და GIZ-ის პროგრამის კოორდინატორს იულია სტაკიანს. შეხვედრის მიზანი იყო ARMAZEG და ArmeLNet შორის მომავალი თანამშრომლობის გზების ძიება, მით უფრო, რომ ელექტორნული სწავლების სომხეთის ნაციონალურ ქსელს დიდი გამოცდილება გააჩენია სომხეთში ელექტრონული სწავლების დანერგვისა და განვითარების თვალსაზრისით. იულია სტაკანმა წარმოადგინა ელექტორნული სწავლების არსებული მდგომარეობა სასომხეთი, ძირითადი გამოწვევები, ძლიერ და სუსტი მხარეები.

პარტნიორებმა გამოხატეს თანაშრომლობის სურვილი და შეთანხმდნენ რეგულარულ შეხვედრებსა და მხარდაჭერაზე.

შეხვედრა იყო ორგანიზებული სომხეთში Erasmus+ ნაციონალური ოფისის მიერ.