პარტნიორები

ლუვენის კათოლიკე უნივერსიტეტი
ლუვენის კათოლიკე უნივერსიტეტი
Project Manager
სომხეთის სახელმწიფო საინჟინრო უნივერსიტეტი
სომხეთის სახელმწიფო საინჟინრო უნივერსიტეტი
Partner
სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სომხეთის რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
Partner
სომხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის ინფორმატიკისა და ავტომატიზაციის პრობლემების ინსტიტუტი
სომხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის ინფორმატიკისა და ავტომატიზაციის პრობლემების ინსტიტუტი
Partner
სომხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის ორბელის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
სომხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის ორბელის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი
Partner
ხ. აბოვიანის სახელობის სომხეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი
ხ. აბოვიანის სახელობის სომხეთის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი
Partner
წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნვიერსიტეტი
წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნვიერსიტეტი
Partner
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
Partner
ფლორენციის უნივერსიტეტი (Università degli Studi di Firenze)
ფლორენციის უნივერსიტეტი (Università degli Studi di Firenze)
Partner
გრანადის უნივერსიტეტი (Universidad of Granada)
გრანადის უნივერსიტეტი (Universidad of Granada)
Partner
დისტანციური და ელექტრონული სწავლების ევროპული ქსელი
დისტანციური და ელექტრონული სწავლების ევროპული ქსელი
Partner
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
Partner